Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2007


ΠΙΣΣΩΝΑΣ


Κέντρο παραγωγής λευκού κρέατος . Πριν από λίγα χρόνια η ευρύτερη περιοχή του Πισσώνα παρήγαγε τα 3/8 όλης της πανελλήνιας παραγωγής. Η αγροτική του παραγωγή είναι τεράστια και τροφοδοτεί την Χαλκίδα και την Αθήνα με μεγάλες ποσότητες.
Μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους τρείς αγοραστές από τα Βάλουλα αναφέρονται σαν οι πρώτοι οικιστές του Κάτω Πισσώνα. Σταδιακά ήρθαν και άλλοι. Το 1906 αγόρασαν τον Πάνω Πισσώνα ,τον μοίρασαν σε 20 ζευγάρια γής και άρχισε η εγκατάσταση. Σήμερα οι δυο οικισμοί έχουν ενωθεί.
Ετυμολογικά σύμφωνα με μια άποψη η περιοχή πήρε το όνομα από τους πεσσόντες μιας που σύμφωνα με την παράδοση εκεί έγινε φονική μάχη, ενώ με άλλη άποψη από το αιώνιο πούσι το οποίο «πέφτει» στην περιοχή.
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

Ο πύργος του Μόστρα
Μεσαιωνικός πύργος ο οποίος διατηρείται ακέραιος. Πήρε το σημερινό του όνομα από τον

τελευταίο τσιφλικά ιδιοκτήτη του Σπυρίδωνα Μόστρα.Το χάνι